Elektronik och Elektricitet

Vad är Fördelarna med ett Hemlarm? Allt du bör Veta!

Vad är Fördelarna med ett Hemlarm? Allt du bör Veta!

I en digital tidsålder där trådlös teknik har fått en plats i stora delar av våra liv har hemlarmsystem blivit billigare än någonsin. Idag är hemlarm mer populärt än någonsin och de är dessutom mer effektiva och avancerade än någonsin. Det finns så klart goda anledningar till att allt fler väljer att installera hemlarm i sina hus. Om du har funderat på att investera i ett hemlarmsystem, överväg följande fördelar som dessa system har att erbjuda. Att installera ett hemlarm kan vara kostsamt, men att inte installera ett sådant kan kosta dig ännu mer. Nedan tar vi en titt på…
Read More
Vad är Elektromagnetisk Strålning?

Vad är Elektromagnetisk Strålning?

Elektromagnetisk strålning är självförsörjande energi med elektriska och magnetiska fältkomponenter. Elektromagnetisk strålning kallas vanligtvis "ljus", EM, EMR eller elektromagnetiska vågor. Vågorna fortplantar sig genom ett vakuum med ljusets hastighet. Svängningarna hos de elektriska och magnetiska fältkomponenterna är vinkelräta mot varandra och mot den riktning i vilken vågen rör sig. Vågorna kan karakteriseras enligt deras våglängder, frekvenser eller energi. Paket eller kvanta av elektromagnetiska vågor kallas fotoner. Fotoner har noll vilomassa, men de är momentum eller relativistisk massa, så de påverkas fortfarande av gravitationen som normal materia. Elektromagnetisk strålning sänds ut varje gång laddade partiklar accelereras. Det elektromagnetiska spektrumet Det elektromagnetiska…
Read More
Vad är Elektrisk Effekt?

Vad är Elektrisk Effekt?

Elektricitet är en av de grundläggande nödvändigheterna i dessa moderna tider och vi kan inte föreställa oss vårt liv utan den. I båda fallen, såsom en lagrad likström i batterier eller växelströmsnätet från elpolerna, i båda fallen använder vi den för att driva vår dagliga utrustning och våra industrier använder den för att köra maskiner för att tillverka varor och erbjuda tjänster. Mängden el vi använder mäts utifrån elkraft. Vad är elektrisk effekt? Varje elektrisk utrustning eller enhet som vi använder har specifika effektmärken som nämns på den. Det betyder att den förbrukar den specifika märkeffekten och omvandlar den elektriska…
Read More
Vad du bör Tänka på under Laddning med en Litium Batteriladdare?

Vad du bör Tänka på under Laddning med en Litium Batteriladdare?

Försiktighetsåtgärder för laddningsprocessen av litiumbatteriladdare. 1. När elbilens litiumbatteriladdare behöver laddas, anslut först batteriet till laddaren och anslut sedan laddaren till strömkällan för att börja ladda. När batteriet är fulladdat, koppla först ur strömförsörjningen och koppla sedan bort batteriet från laddaren. Samtidigt, när du installerar en litiumbatteriladdare på ett elfordon, håll nyckeldörren stängd. Anledningen till att först koppla ihop batteriet och litiumbatteriladdaren är att undvika gnistor när laddaren är ansluten till batteriet. Detta fenomen kan orsaka risk för haveri på batteriskyddskortet (BMS) och laddarens kropp. 2. När elfordonets litiumbatteri är fulladdat, koppla bort det från litiumbatteriladdaren i tid, även om…
Read More
Tips för Säker och Effektiv Daglig Användning av en Nätadapter

Tips för Säker och Effektiv Daglig Användning av en Nätadapter

1. Anslut inte nätkabelporten på Kina-nätadaptern till andra portar. Sätt i och koppla bort kablarna horisontellt för att förhindra att porten lossnar. Anslut eller koppla inte bort seriella portar, parallellportar, PS/2 och andra gränssnitt när de är påslagna. 2. Kontrollera strömadapterns kondensator, resistans och induktans för problem. Om kondensatorn buktar ut är det bäst att byta ut den i tid för att undvika dolda faror. Var uppmärksam på nätsladden: Försök att vara uppmärksam när du lindar den bärbara datorns nätkabel för att undvika att bryta de interna kablarna och orsaka ett strömavbrott. Om den externa strömförsörjningen inte ger ström kan…
Read More
Hur Väljer man en Nätadapter? Allt du bör Tänka På!

Hur Väljer man en Nätadapter? Allt du bör Tänka På!

Hur väljer man en strömadapter? Kom ihåg dessa 9 grundläggande principer! Strömadaptern är adaptern mellan elnätet och strömförsörjningen som ska laddas. Till exempel är en 5V/1A strömadapter utrustad för att ladda en mobiltelefon. 1. Strömadaptern kan endast matchas med en stor storlek Till exempel behöver laddningsströmmen 5V/800mA och den bästa nätadaptern bör vara 5V/1000mA (5V/1A). Om nätadaptern är för liten kan det leda till att spänningen sänks under laddningen, vilket gör att samplingsvärdet för laddningskretsen glider. Vad är provtagningsdrift? Alla borde veta att laddningen av litiumbatteriladdare måste vara begränsad spänning och konstant ström. De mest grundläggande referensvärdena för spänningsbegränsning och…
Read More
Vad är Elektricitet? Allt du Bör Veta!

Vad är Elektricitet? Allt du Bör Veta!

Fenomenet i samband med närvaron och laddningsflödet kallas elektricitet. Det är en energikälla som används för att driva våra elektriska maskiner och utrustning. I denna era av modern teknik har nästan allt automatiserats med någon form av teknik inuti det som drivs av elektricitet som barnleksaker, olika larm, produkttillverkningsmaskiner i industrier och utrustning som används på sjukhus etc. Vad är el och avgift? Atomen som är den grundläggande byggstenen i något material innehåller subatomära partiklar. De tre grundläggande subatomära partiklarna är neutron, proton och elektron. Neutronen och protonen finns i atomens centrala kärna medan elektronen kretsar runt den i fasta…
Read More
Olika Typer av Batterier och deras Användningsområden

Olika Typer av Batterier och deras Användningsområden

För länge sedan var det enda sättet att göra bärbar energi antingen ånga eller bränsle. Efter uppfinningen av batteriet har livet blivit enklare än någonsin. Nuförtiden letar alla efter bärbara maskiner för att underlätta deras dagliga uppgifter. I så fall kan batterier tillgodose behovet av att producera energi när du är på språng. Utan tvekan ser batterier ganska små och tråkiga ut, men de är säkert kapabla att förvandla din lilla lilla cylinder till ditt eget mikrokraftverk. Idén om att generera bärbar kraft är inget nytt och till och med förhistoriska människor används för att producera det med trä och…
Read More
Vad är Skillnaden mellan ett Batteri och en Kondensator?

Vad är Skillnaden mellan ett Batteri och en Kondensator?

Ett batteri och en kondensator liknar varandra eftersom både lagrar och frigör den elektriska energin och klassificeras i Ah. Men det finns några viktiga skillnader mellan dem som har diskuterats i följande inlägg. Den största skillnaden mellan ett batteri och en kondensator är att batteri lagrar laddning i form av kemisk energi och omvandlar till elektrisk energi medan kondensator lagrar laddning i form av elektrostatiskt fält. Batteri Ett batteri är en enhet som används som energikälla. Den har tre huvuddelar som kallas katod (positiv terminal), anod (negativ terminal) och en separator som kallas elektrolyt. Batteri lagrar energi i form av…
Read More
Varför Fungerar inte Transformatorer med Likström?

Varför Fungerar inte Transformatorer med Likström?

En transformator är en enhet som ökar eller sänker nivån på växelström eller spänning utan att ändra den primära (dvs ingångskällan) frekvensen. Transformatorn fungerar endast på växelström och kan inte användas på likström, dvs den har designats för att endast drivas och endast på växelström och spänning. Låt oss ta reda på vad som kommer att hända om vi ansluter en likströmskälla till en transformators primära. För hög ström kommer att flyta i transformatorns primära ledning vid likströmsförsörjning, vilket kommer att bränna transformatorns primärspolar. Detta är inte den enda anledningen eftersom strömmen kommer att vara likström, nu får vi se…
Read More