Artiklar

Vad är Statisk Elektricitet?

Vad är Statisk Elektricitet?

Har du någonsin haft en ovanlig upplevelse när du tog av dig mössan och allt ditt hår stod rakt ut? Ibland blir det dessutom ett sprakande ljud. Eller vad sägs om den gången du ska gosa med ditt mjuka husdjur och istället får en elektrisk stöt från ingenstans? Det finns inga direkt inkopplade kablar och ändå upplever du en elektrisk stöt. Detta fenomen kan verka som magi, men vi hänvisar till det som statisk elektricitet. Vad är statisk elektricitet? Statisk betyder att man inte rör sig. Statisk elektricitet är en elektrisk statisk laddning, en statisk laddning som inte rör sig.…
Read More
Hur Fungerar Halvledare?

Hur Fungerar Halvledare?

Material kan delas in i tre kategorier: ledare som låter elektroner flöda genom dem, isolatorer som förhindrar flödet av elektroner och halvledare som bara låter elektroner flöda under vissa förhållanden. Skillnaden mellan dem kan bäst förklaras av skillnaden i deras bandgap. Ett bandgap är ett energiområde i ett material där ingen elektron kan existera. Ledare har inget bandgap, så elektroner kan fritt röra sig genom dem för att generera en elektrisk ström. Metaller inklusive järn, koppar, silver, guld och aluminium är representativa ledare. Isolatorer som olja, glas, gummi och keramik har ett stort bandgap som förhindrar flödet av elektroner. Halvledare…
Read More
Vad är Ampere? Allt du Bör Veta

Vad är Ampere? Allt du Bör Veta

Ampere är ett ords term för "elektrisk ström", som mäts i ampere (ampere). Den beskriver mängden elektrisk laddning som strömmar genom ett system eller alternativt den maximala mängden elektrisk ström som ett system kan hantera säkert. Detta maximala belopp kan också kallas "ampacity", en portmanteau av "ampere kapacitet". En ampere motsvarar en laddning på en coulomb (6,241 x 1018 elektroner) per sekund. Således, om två ampere passerar genom en given punkt i ett elektriskt system varje sekund, skulle det systemet sägas ha ett amperetal på två. En Ampere är enheten för elektrisk ström. Den är uppkallad efter den franske fysikern…
Read More
Vad är Elektrisk Ström?

Vad är Elektrisk Ström?

Elektrisk ström är ett mått på mängden elektrisk laddning som överförs per tidsenhet. Det representerar flödet av elektroner genom ett ledande material, såsom en metalltråd. Det mäts i ampere. Definition: Elektrisk ström definieras som flödeshastigheten för ledarens negativa laddningar. Med andra ord kallas det kontinuerliga flödet av elektroner i en elektrisk krets en elektrisk ström. Det ledande materialet består av ett stort antal fria elektroner som rör sig från en atom till en annan slumpmässigt. Enheter och beteckning för elektrisk ström SI-enheten för elektrisk ström är ampere, definierad som 1 coulomb/sekund. Ström är en kvantitet, vilket betyder att det är…
Read More
Vad är en Elektrisk Krets?

Vad är en Elektrisk Krets?

Enligt elektronteorin, när potentialskillnaden appliceras över ledaren, flödar en del materia genom kretsen som utgör den elektriska strömmen. Det ansågs att detta material strömmar från högre potential till lägre potential, dvs positiv terminal till cellens negativa terminal genom den externa kretsen. Denna konvention för strömflöde är så fast etablerad att den fortfarande används. Den konventionella strömriktningen är således från cellens positiva terminal till cellens negativa terminal genom den externa kretsen. Storleken på strömflödet vid någon sektion av ledaren är flödeshastigheten för elektroner, dvs. laddning som strömmar per sekund. På basis av flödet av elektrisk laddning delas strömmen huvudsakligen in i…
Read More
Vad är ett Elektriskt Fält?

Vad är ett Elektriskt Fält?

Forskare förstod varför krafter agerade som de gjorde när föremål berördes. Tanken som förvirrade dem var krafter som verkade på avstånd utan att röra. Tänk på exempel som gravitationskraft, elektrisk kraft och magnetisk kraft. För att hjälpa dem att förklara vad som hände använde de idén om "fält". De föreställde sig att det fanns ett område runt föremålet, och allt som kom in skulle känna en kraft. Vi säger till exempel att månen har ett gravitationsfält runt sig, och om du kommer nära månen kommer den att dra ner dig till dess yta. Elektriska fält Ett elektriskt fält beskriver området…
Read More
Vad är en Kortslutning?

Vad är en Kortslutning?

I allmänhet används termen kortslutning vanligtvis för att hänvisa till en situation där en strömförande eller "het" ledning som bär ström kommer i kontakt med en neutral ledning. Den här artikeln förklarar de olika typerna, orsakerna och konsekvenserna av kortslutningar i kraftelektronik. När en kortslutning inträffar minskar motståndet snabbt och en stor volym ström flyter genom en oväntad väg. Beroende på strömstyrkan kan detta orsaka sprakande, rök och lågor - detta gör en kortslutning till en potentiell fara. Vad är kortslutningar i el? Mer tekniskt hänvisar kortslutning till ett specifikt tillstånd där elektricitet flyter och stannar utanför den etablerade vägen…
Read More
Vad är en Säkring? [Allt du Bör Veta]

Vad är en Säkring? [Allt du Bör Veta]

Vad är en säkring? En säkring är en elektrisk / elektronisk eller mekanisk anordning, som används för att skydda kretsar från överström, överbelastning och säkerställa skyddet av kretsen. Den elektriska säkringen uppfanns av Thomas Alva Edison 1890. Det finns många typer av säkringar, men funktionen för alla dessa säkringar är densamma. I den här artikeln kommer vi att diskutera de olika typerna av säkringar, dess konstruktion, funktion och funktion och deras tillämpning i olika elektronik och elektriska system. Konstruktion och drift av en säkring En vanlig säkring består av en metalltråd med låg resistans innesluten i ett icke brännbart material.…
Read More
Vad är en Elektrisk Isolator?

Vad är en Elektrisk Isolator?

Isolatorn är en typ av omkopplingsanordning. Dess huvudsakliga funktion är att säkerställa att ingen ström flyter i kretsen under skyddet. Detta fungerar som isolering för att separera kretsens delar. Denna omkopplare används på olika platser som industriella kraftöverföringsledningar etc. Isolationsbrytare av underspänningstyp används i transformatorstationen för att möjliggöra separation av utrustning som transformatorer och strömbrytare. Isolatorn kan manövreras automatiskt eller manuellt. Vad är elektrisk isolator? Tiden som krävs är att slutföra den elektriska kretsen, dvs att öppna kretsen. Detta är en brytare av mekanisk typ. Frånskiljaren används alltid för att öppna den elektriska kretsen i obelastat tillstånd. Det är inte…
Read More
Vad är ett Kretskort? [Allt du bör Veta!]

Vad är ett Kretskort? [Allt du bör Veta!]

Elektroniska enheter och maskiner driver den moderna världen. Oavsett om det är en enhet som tyst övervakar organ eller en smartphone med en oändlig ström av meddelanden, innehåller alla ett kretskort i hjärtat av deras design. Under åren har tillverkningen av tryckta kretskort fortsatt att växa för att hålla jämna steg med de ökande kraven på nyare, snabbare och mer komplexa elektroniska kretsar. Diskussioner om processerna som är involverade i att utforma och designa ett kretskort skulle kunna fylla ett bibliotek, men här kommer vi att ge en introduktion på ytnivå av grunderna. Vad är ett kretskort? Ett kretskort är…
Read More